valpreventie

11-06-2018 - kudelstaart

Valincidenten bij ouderen voorkomen middels het Otago oefenprogramma.

 • Valincidenten komen vaak voor bij
  mensen van 65 jaar en ouder en zijn
  de voornaamste oorzaak van letsel
  in deze leeftijdscategorie. Zij kunnen
  ernstige gevolgen hebben, waaronder
  trauma, pijn, functiebeperking, verlies
  van zelfvertrouwen bij het uitvoeren
  van activiteiten van het dagelijks leven
  (ADL), verlies van onafhankelijkheid en
  autonomie, en zelfs de dood.

 

 •  De economische kosten van valincidenten nemen met de valfrequentie toe en
  valincidenten zijn een onafhankelijke
  voorspeller van opname in de langdurige zorg. De kosten van deze zorg
  kunnen worden teruggebracht als het
  aantal valincidenten wordt verminderd.

 

 •  Spierkracht, lenigheid, evenwicht en
  reactievermogen worden beschouwd
  als de meest voor de hand liggende
  modificeerbare risicofactoren voor valincidenten.

 

 • Mensen, zelfs van in de 90, kunnen
  hun kracht en evenwicht verbeteren om
  zo betere stabiliteit (evenwicht) te bereiken en valincidenten te vermijden.

 

 • Het Otago oefenprogramma, wat zowel (individueel)  thuis als (in groepsvorm) in de praktijk uitgevoerd kan worden, is een wetenschappelijk bewezen concept wat

Speciaal is ontwikkeld o Het verminderd de valkans met 30 tot 50%!! Door het programma verbeterd de bewegelijkheid, kracht en evenwicht/balans. Daarnaast ervaren de deelnemers een toename van vertrouwen om activiteiten van het dagelijks leven zonder vallen te kunnen uitvoeren.

 

 

Wilt u meer weten over het oefenprogramma of wilt u zich opgeven, neem dan (het liefst) tussen 08.00-12.30uur contact op met de praktijk 0297-329635.